GIM'S JABAN

สาหร่ายกิมจาบัน (Gim’s Jaban)
เป็นสาหร่ายจากเกาะชินอันในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผ่านขั้นตอนการเพาะปลูกด้วยวิธีแบบดั้งเดิม ที่จะทำให้สาหร่ายนั้นได้รับสารอาหารจากแสงแดดและน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สาหร่ายจากเกาะชินอันมีทั้งประโยชน์ต่อร่างกายเนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร ทั้งยังได้รสชาติที่อร่อยและเข้มข้นอีกด้วย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของเราหรือไม่?

subcat1

subcat

subcat3

subcat4